Zoeken naar

 

VRAGEN & SUGGESTIES

-Voor vragen of suggesties van jouw kant staan wij altijd open.
-Stuur ons een mail betreffende je vraag of suggestie en wij zullen dit zo passend mogelijk beantwoorden . 


VEELGESTELDE VRAGEN:
Hebben jullie mijn betaling ontvangen?
Wanneer heb ik mijn bestelling in huis?
Hoe kan ik mijn bestelling volgen?
 

 

- KLACHTENREGELING

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk of per mail worden ingediend bij Westerhaven Muziek, nadat je de gebreken hebt geconstateerd.

2. Bij Westerhaven Muziek ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Westerhaven Muziek binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van Westerhaven Muziek kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar Westerhaven Muziek als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

 
Garantie
 
6.1 Westerhaven Muziek garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
 
6.2 De garantietermijn van Westerhaven Muziek komt overeen met de fabrieks garantietermijn. 
Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of
2. beschadiging opzettelijke beschadiging, of
3. onoplettendheid.
 
6.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.
 
6.4 Door Westerhaven Muziek verrichtte reparaties hebben een garantietermijn van 3 maanden.  

6.5 Bij aankoop van een tweedehands artikel verleent Westerhaven Muziek een garantietermijn van 3 maanden